ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

1.

ಹೆಸರು:

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ..


2.

ವಿಳಾಸ:

 

Dadegal, ಗದಗ ರಸ್ತೆ,

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ,  
ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಿನ್ -583231


3.

ತಾನೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು

ಬೋರ್ಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು,

ಕರ್ನಾಟಕ

 

5

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: .

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಇಮೇಲ್.

08539-200417

ಇಮೇಲ್:: pplkoppal200417@gmail.com

    


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ