ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ನಕಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಂಚಿಕೆ

ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅಕ್ಷರದ ಸಂದಾಯದ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂ ಮೇಲೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಕಲು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 20-00 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗೋ ಇಡಿ (11) ಮತ್ತು TPE 2007 ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ.ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ