ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ಇ & ಸಿ DEPT ಸಿಬ್ಬಂದಿ

>

Sl No


Staff Incharge

Designation

 Department

 Qualification

1


Logo
Shri.Vishwanathgouda G K

SL Gr Lecturer

Electronics & Comm

BE,E&C

2


Logo
Shri.K. Venkatesh Murthy

SL Gr Lecturer

Electronics & Comm

BE,E&C

 

3


Logo
Smt.Bharati N

SL Gr Lecturer

Electronics & Comm

M.Tech.

4


Logo
Shri.J Konadappa

Lecturer

Electronics & Comm

BE,E&C

5


Logo
Shri.Ramesha T

 Lecturer

Electronics & Comm

BE,E&C

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ