ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ಯಾಂತ್ರಿಕ DEPT ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Sl NoName

Designation

Department

Qualification

1


Logo
Shri.Parmesh Kumar

HOD,Lecturer

Mechanical

MTech

2


Logo
Shri.Veeresh Kumar K

SR Gr Lecturer

Mechanical

MTech

3


Logo
Shri.Verranagouda R S

Lecturer

Mechanical

BE, Mech

4


Logo
Shri.Raghvendra B K

 Lecturer

Mechanical

BE, E&E

5


Logo
Shri.Nagaraj S Patil

Lecturer

Mechanical

BE, Mech

6


Logo
Shri.Shashidhar K

Lecturer

Mechanical

BE, Mech

7


Logo
Shri.Manjunath

Lecturer

Mechanical

BE, Mech

8


Logo
Shri.Jagadeesh

Asst. Instructor

Mechanical

ITI, Fitter

9


Logo
Shri.Nagaraj Kammar

Mechannic

Mechanical

PUC, ATI

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ