ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Sl No


Name

Designation

Department

Qualification

1


Logo
Shri.Sommana Talwar

HOD,SL Gr Lecturer

Science

M.Sc., M.Phil.

2


Logo
Smt.Savita K

 Lecturer

Science

M.Sc., M.Ed..

3


Logo
Shri.Santosha H M

 Lecturer

Science

M.A., B.Ed., M.Phil.

4


Logo
Shri.Mruthunjaya V A

Lecturer

Science

M.Sc

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ